Cerere de credit online

Date personale

Date Financiare

Venituri care pot fi confirmate prin documente
Dacă sunt alte credite, pune 0 dacă nu ai datorii
Denumirea companiei, funcția, adresa, ...
Bunuri în proprietate
  • Aceasta este o cerere de credit online preventivă.
  • Declar pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate mai sus.
  • În caz de necesitate Ideal Credit SRL va verifica informaţia oferită, utilizând toate sursele accesibile, cum ar fi Biroul Istoriilor de Credit.
  • În cazul refuzului de acordare a creditului, Ideal Credit SRL nu este obligată să argumenteze motivul acelui refuz.